Transparenta decizionala


Transparenta urmareste asigurarea unui acces mai larg al cetatenilor la informatiile si documentele aflate in posesia institutiilor statului.

Conceptul de transparenta a procesului decizional derulat in institutii se refera la asigurarea accesului cetatenilor la documentele aflate in gestiunea institutiilor statului precum si la consultarea cetatenilor cu privire la adoptarea unor reglementari. Transparenta, in sens larg, se refera la accesul liber la informatie de orice fel, la posibilitatea de a opta sub orice forma.

În Romania, asigurarea accesului liber la informatii de interes public este reglementata de Legea nr. 544/2001.